Polityka prywatności

Wszystkie artykuły i ilustracje przedstawione na tej stronie podlegają prawu autorskiemu i nie wolno ich wykorzystywać bez naszej pisemnej zgody. Wykorzystanie oznacza: powielanie, edycję, tłumaczenie, zapisywanie, przetwarzanie lub odtwarzanie treści za pomocą baz danych lub innych nośników i systemów elektronicznych. Nie dotyczy to osobistego, prywatnego i niekomercyjnego użytku lub zapisywania w bazach danych wyszukiwarek, które ostatecznie służą do kierowania użytkowników do tej strony internetowej.

Kim jesteśmy?
Frank Hüpperling, Löwestraße 25, 10249 Berlin

Co się dzieje w przypadku wykorzystania strony internetowej wyłącznie do celów informacyjnych?
W przypadku korzystania z naszej strony internetowej wyłącznie do celów informacyjnych, tzn. bez rejestrowania się jako użytkownik i bez przekazywania informacji w inny sposób, gromadzone są następujące Państwa dane: adres IP, data i godzina zapytania, różnica stref czasowych względem Greenwich Mean Time (GMT), treść zapytania (konkretna strona), status dostępu/kod statusu HTTP, ilość przesyłanych danych w każdym przypadku, strona internetowa, z której pochodzi zapytanie, przeglądarka, system operacyjny i jego interfejs, język i wersja programu przeglądarki. Otrzymujemy te dane za pośrednictwem plików cookie oraz bezpośrednio z przeglądarki użytkownika. Celem ich przetwarzania jest udostępnianie naszej strony internetowej i analiza statystyczna. Podstawą prawną takich działań jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO, zgodnie z którym przetwarzanie danych osobowych jest możliwe również bez zgody osoby, których dane te dotyczą, jeśli przetwarzanie jest wymagane w celu ochrony uzasadnionych interesów administratora lub osoby trzeciej, o ile nie przeważają interesy lub prawa podstawowe wymagające ochrony danych osobowych w przypadku, gdy osobą zainteresowaną jest dziecko. Powyższe cele leżą w naszym interesie. W zakresie, w jakim używamy plików cookie, odsyłamy do naszych oświadczeń w części „Jak używamy plików cookie na tej stronie internetowej?”.

Czy jesteśmy zobowiązani do gromadzenia tych danych? Co się dzieje, gdy nie gromadzimy tych danych?
Nie ma prawnego obowiązku gromadzenia tych danych. Istnieje jednak możliwość, że w razie niegromadzenia danych odwiedzenie naszej strony internetowej będzie utrudnione.

Kto potencjalnie może mieć dostęp do Państwa danych? Oraz: Czy dane te opuszczają Unię Europejską lub Europejski Obszar Gospodarczy?
Nie udostępniamy danych stronom trzecim.

Jak używamy plików cookie na tej stronie internetowej?
(1) Pliki cookie są również przechowywane na Państwa komputerze podczas korzystania ze strony internetowej. Cookie są to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na Państwa dysku twardym w przeglądarce i przez które określone informacje przepływają do miejsca, które ustawia plik cookie (w tym przypadku do nas). Pliki cookie nie mogą uruchamiać programów ani przenosić wirusów na komputer. Służą do tego, aby oferta internetowa była ogólnie bardziej przyjazna dla użytkownika i efektywna.
(2) Używamy tymczasowych plików cookie. Tymczasowe pliki cookie są automatycznie usuwane po zamknięciu przeglądarki przez użytkownika. Należą do nich w szczególności sesyjne pliki cookie. Przechowują one tak zwany identyfikator sesji, za pomocą którego do wspólnej sesji można przypisać różne zapytania z przeglądarki osoby odwiedzającej. Pozwala to na rozpoznanie komputera osoby odwiedzającej, gdy powróci ona na stronę internetową.
(3) Używamy trwałych plików cookie. Trwałe pliki cookie są automatycznie usuwane po określonym czasie, który może się różnić w zależności od pliku cookie. Te pliki cookie są usuwane najpóźniej po upływie następującego okresu: 12 miesięcy.

Jakie prawa Państwu przysługują?
Przysługują Państwu pewne prawa. Przysługuje Państwo prawo do informacji o swoich przetwarzanych danych osobowych, prawo do sprostowania lub usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do przenoszenia danych. Przysługuje również możliwość złożenia za naszym pośrednictwem skargi do właściwego organu nadzorczego. Chcielibyśmy uprzejmie zaznaczyć, że prawa te mogą podlegać warunkom, na których spełnienie możemy nalegać.

pl_PLPolish